Sharing is caring!

Als u moeite heeft om financiële problemen en schulden te overwinnen, kunt u overwegen om te beginnen met geld lenen zonder bkr, maar er zijn zoveel verschillende soorten leningen beschikbaar dat het moeilijk lijkt om te beslissen welk type lening het beste voor u zal werken. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus hier is een snelle opsomming van de leningen die beschikbaar zijn en waarvoor meestal wordt gekozen en welke voordelen ze met zich meebrengen.

Secured Loans: een secured loan is gewoon een lening die ‘beveiligd’ is tegen een asset. Dit staat bekend als ‘onderpand’ voor de lening. In veel scenario’s wordt de woning gebruikt als onderpand voor een gewaarborgde lening.

Voordelen:

 • De rentetarieven voor gewaarborgde leningen zijn vaak lager omdat ze door de kredietverstrekker als ‘laag risico’ worden beschouwd.
 • U kunt grotere bedragen lenen.
 • De terugbetaling van het krediet kan gespreid worden over een langere periode.

Nadelen:

 • U verliest alles wat als onderpand wordt gebruikt als u in gebreke blijft bij de terugbetaling van de lening.
 • U kunt een slechte kredietwaardigheid krijgen.
 • Ongedekte leningen: Ongedekte leningen zijn leningen die geen onderpand vereisen.

Voordelen:

Ongedekte leningen zijn een lager risico voor de lener, omdat ze geen waardevolle activa verliezen als ze met aflossingen worstelen.
Nadelen:

 • Er worden kleinere bedragen aangeboden en de terugbetalingstermijn is aanzienlijk korter dan die van gewaarborgde leningen.
 • Het in gebreke blijven of achterblijven bij de terugbetaling kan leiden tot gerechtelijke uitspraken.
 • Als de zaak voor de rechter komt, hebben ze de mogelijkheid om de lening te wijzigen in een gewaarborgde lening, wat resulteert in een verlies van activa om de lening terug te betalen.
 • Woningkrediet: woningkredieten zijn eenvoudigweg hypotheken en worden gebruikt om een woning over een langere periode te betalen.

g

Voordelen:

Wanneer uw hypotheek volledig is afgelost, bent u eigenaar van uw huis.

Nadelen:

Voor een hypotheek is een borgsom nodig die normaal gesproken een bepaald percentage van de totale waarde van de woning is.
Als u de hypotheekbetalingen niet bijhoudt, kan uw huis in beslag worden genomen.

 • Schuldconsolidatie Leningen: dit soort lening wordt gebruikt om al uw schulden te ‘consolideren’ in één, in plaats van aparte schulden. Het geld dat aan de lener wordt gegeven, wordt in plaats daarvan rechtstreeks aan de schuldeisers overgemaakt en de schulden worden terugbetaald aan de nieuwe geldschieter.

Voordelen:

 • Leningen voor schuldconsolidatie kunnen helpen om de maandelijkse aflossingen te verminderen.
 • De betalingen worden gespreid over een langere periode.
 • De rentevoeten worden verlaagd